Belastingen

Welk belastingtarief wordt gehanteerd op de inkomsten uit deeleconomie?

Het belastingtarief voor de assistent wordt berekend op basis van het factuurbedrag voor de budgethouder. Stel je hebt 30 uur gepresteerd aan €10 per uur, dan is dat in totaal €300. Je zou denken dat die €300 de verdiensten voor de assistent zijn, maar wat betaalt de budgethouder? Wel, dat is €300 plus 14% servicekosten plus 21% BTW op die 14%.

300 + (14% * 300) + (21% * (14% *300)) = 300 + 42 + 8,82 = €350,82

De budgethouder betaalt dus uiteindelijk €350,82, wat wil zeggen dat de assistent/klusser in totaal al €350,82 van de maximale €6.540 heeft verdiend.

Maar krijgt de assistent ook dat volledige bedrag? Nee, de overheid legt op dat er een belasting van 10% wordt geheven. En deze wordt op zijn beurt verhoogd met 0,7% gemeentebelasting. Er zal dus een belasting van 10,7% verschuldigd zijn, die wordt ingehouden bij uitbetaling van de prestaties. Dat betekent dat de assistent €300 min 10,7% op die €350,82 krijgt.

300 – (10,7% * 350,82) = 300 – 36,77 = €262,46

De assistent zal hier dus uiteindelijk €262,46 verdienen. En het factuurbedrag van €350,82 is voor de budgethouder.

Moet ik deze verdiensten aangeven in mijn personenbelasting?

Als je als assistent de limiet van €6.540 die je mag verdienen niet overschrijdt, dan is het fiscaal voordelig en word je enkel met 10,7% belast (overheid + gemeentebelasting). Ga je wel boven die €6.540, dan wordt het volledige bedrag (en dus niet enkel de extra hoeveelheid die je boven die limiet gaat) belast. Dit wordt dan bij je (andere) inkomen opgeteld.

Is men bij de personenbelasting op de hoogte van de bijverdiensten via deeleconomie?

Stel dat de assistent €5.000 via Exxtra verdient, dan krijgt deze een fiscale fiche waarop het bedrag staat dat hij/zij verdiend heeft. Trixxo Exxtra is verplicht om het bedrag verdiend per assistent in een bepaald jaar door te geven aan FOD Financiën, waardoor deze weet dat die assistent €5.000 via deeleconomie verdiend heeft.

Aansluiten

Sluit je nu aan bij TRIXXO Exxtra

Naast andersvaliden ondersteunt Trixxo Exxtra ook ouderen, ouders die een oppas zoeken voor schoolgaande kinderen of mensen die tijdelijk minder mobiel zijn (bvb na ziekenhuisopname). Kortom, iedereen die een helpende hand kan gebruiken, is bij Trixxo Exxtra aan het juiste adres.

Ik wil meer informatie