Vergoeding via deeleconomie

Hoe verloopt de vergoeding via deeleconomie?

Het uurtarief wordt onderling afgesproken tussen opdrachtgever/budgethouder en klusser/assistent. De opdrachtgever geeft de prestaties door na afloop van een bepaalde periode en dit op basis van de werkelijk gepresteerde uren. Je kiest als opdrachtgever zelf of je dit tweewekelijks of eerder maandelijks doet.

Het is de bedoeling dat de prestaties digitaal ingegeven worden op ons platform. Hierbij zal de opdrachtgever/budgethouder dadelijk een betalingsuitnodiging ontvangen. Zodra Trixxo Exxtra de betaling ontvangen heeft, vergoeden wij onmiddellijk de klusser/assistent.

Hoeveel mag mijn assistent via deeleconomie verdienen op jaarbasis?

In 2022 mag een assistent €6.540 verdienen via deeleconomie. Dat wil zeggen dat €6.540 het maximale bedrag is dat een assistent mag verdienen om te genieten van de beperkte belasting van 10%. Je moet er rekening mee houden dat dit berekend wordt op wat uitbetaald wordt in dat betreffende jaar, ook al gaat het om prestaties van een ander jaar.

Dus wanneer je bijvoorbeeld in december 2021 als assistent gewerkt hebt, maar deze prestaties worden pas in 2022 doorgegeven, dan zullen deze prestaties voor 2022 meetellen en dus niet voor 2021.

Hoe wordt het maximale bedrag berekend dat de assistent mag verdienen?

Het bedrag van €6.540 is de som van de gepresteerde uren x het uurloon, plus de servicekost die de opdrachtgever hierop betaalt, plus de BTW op vermelde servicekost.

Stel je hebt 30 uur gepresteerd aan een uurtarief van €10. Dan zou je denken dat de assistent €300 verdient, maar wat betaalt de budgethouder dan juist? Wel, dan tel je bij die €300, 14% servicekosten en 21% BTW op die 14% servicekosten.

300 + (14% * 300) + (21% * (14% *300)) = 300 + 42 + 8,82 = €350,82

De budgethouder zal dus uiteindelijk €350,82 betalen.

Hoe zit het dan met de assistent? Wel, de assistent heeft in dit geval €350,82 van het maximale bedrag van €6.540 verdiend. Dat wil zeggen dat de assistent nog €6.189,18 mag verdienen dat jaar. We mogen het woord verdienen bij die €350,82 echter niet letterlijk nemen, want op die €350,82 wordt nog 10,7% belastingen geheven. Het resterende bedrag wordt van de oorspronkelijke €300 afgetrokken.

300 – (10,7% * 350,82) = 300 – 42 = €262,46

De assistent krijgt dus uiteindelijk €350,82 voor zijn gepresteerde uren.

Hoe kan de verdienste tussentijds gecheckt worden?

Op ons digitale platform kan de opdrachtgever/budgethouder op elk moment zien op hoeveel de fiscale teller van elke klusser/assistent staat. Als je prestaties zou ingeven, waardoor de limiet van € 6.540 wordt overschreden, krijg je een waarschuwing en moet je dus bevestigen dat je boven dat bedrag wil gaan (wetende dat je dan meer belast wordt). Kortom, je zou de limiet van €6.540 kunnen overschrijden bij het ingeven van prestaties, nadat je op ‘bevestigen’ drukt.

Wie kan als klusser/assistent werken binnen deeleconomie?

Elke Belg die 18 jaar of ouder is, kan bijverdienen via deeleconomie. Dus ook gepensioneerden, studenten, zelfstandigen, ambtenaren, bedienden, deeltijds werkenden… Echter, wie een uitkering geniet wegens werkloosheid, ziekte of invaliditeit, zal de uitkering niet toegekend krijgen voor de dagen dat men in de deeleconomie werkt.

Stel: je hebt een ziekte-uitkering en werkt tegelijkertijd als assistent. Dan zal je vergoed worden als assistent, maar de uitkeringsinstantie zal hiervan op de hoogte zijn. De dagen waarop je als assistent gewerkt hebt, zal je geen ziekte-uitkering krijgen.

Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Een voorbeeld hiervan is iemand met een ziekte-uitkering wegens een burn-out. Deze mag dan bijvoorbeeld van de dokter wel 12 uur per week werken én heeft hier een specifiek attest voor. Op die manier kan je dan wel via deeleconomie werken, zonder je uitkering te verliezen.

Wie kan persoonlijk assistent worden?

In principe iedereen. Persoonlijke assistenten hebben geen specifieke opleiding nodig, maar in de praktijk verkiezen we mensen die graag zorgen voor iemand, een groot hart hebben voor anderen en vrij vaak zien we dat ze in de medische sector zijn tewerkgesteld. Men doet dit meestal als bijverdienste, bij iemand uit de omgeving.

Enkele voorbeelden:

  • Je bent verpleegster en je wil nog een centje bijverdienen door mensen te gaan helpen.
  • Je doet boodschappen voor je buurvrouw en zij vergoedt jou hiervoor.
  • Je helpt een familielid dat andersvalide is en je wordt daarvoor vergoed. Mensen die andersvalide zijn, hebben een persoonlijk assistentiebudget om mensen uit de al dan niet professionele omgeving te vergoeden.

Wat doet een persoonlijk assistent?

Het takenpakket van een persoonlijke assistent is niet welomschreven. Als persoonlijk assistent bied je als het ware hulp en ondersteuning bij de dagdagelijkse activiteiten van de andersvalide, en dit in de meest brede zin.

Dit kan gaan om hulp bij het wassen en aankleden, koken en boodschappen doen. De persoonlijke assistent kan de andersvalide ook vervoeren en begeleiden naar allerlei activiteiten. Diens aanwezigheid voor een babbel, een spelletje samen… kan ook veel betekenen. Samengevat bied je assistentie in de niet professionele sfeer. Als het gaat om specifieke verzorging schakelt men professionals in die een medische achtergrond hebben, wat van de assistenten niet wordt verwacht.

Aansluiten

Sluit je nu aan bij Trixxo Exxtra

Naast andersvaliden ondersteunt Trixxo Exxtra ook ouderen, ouders die een oppas zoeken voor schoolgaande kinderen of mensen die tijdelijk minder mobiel zijn (bvb na ziekenhuisopname). Kortom, iedereen die een helpende hand kan gebruiken, is bij Trixxo Exxtra aan het juiste adres.

Ik wil meer informatie